Jump to content
Cover for Kristus stannade i Eboli
Isbn: 978-91-8023-747-5
Publisher: Modernista
Category:
Memoirs & Biography
Accessible since: September 2022

E-book

Kristus stannade i Eboli

En av 1900-talets stora memoarböcker

»Carlo Levi skildrar vardagen och flera av byns invånare med djup respekt men också med ett mått av förtvivlan. Känslan av att aldrig riktigt kunna överbrygga skillnaderna, hur goda intentionerna än var, är ständigt närvarande i texten.« Betyg: 4 av 5 - Maria Hjort, BTJ

Italienaren Carlo Levi var läkare, konstnär och författare av judisk börd. Han var uttalad antifascist, vilket ledde till att Mussolinis regim förvisade honom till Luciana, en gudsförgäten del av södra Italien.
Trots att han är politiskt utstött möts Levi av värme och gästfrihet i de byar han hamnar i - Grassano och Gagliano. Trakten är ytterst fattig: här finns bara en bil, och en toalett, man saknar de mest grundläggande förnödenheter och hänger sig åt en blandning av katolicism och mysticism. Malaria och vidskepelse härjar, borgmästaren missköter skolundervisningen och står hellre på balkongen och röker, måltiderna är påvra och består som regel av bröd, olja och tomat.
Kristus stannade i Eboli är Carlo Levis myllrande berättelse om människorna och livsvillkoren han möter i sin exil under åren 1935-36, på en plats som Jesus, enligt myten, bara besökte helt kort - och sedan övergav.
I svensk översättning av Karin De Laval och med ett nyskrivet förord av Torbjörn Elensky, författare och kritiker.

CARLO LEVI föddes i Turin 1902, där han också studerade, och avled i Rom 1975. Han var aktiv kommunist, arresterades och förvisades av fascisterna på 1930-talet. Memoarboken Kristus stannade i Eboli publicerades 1945; dess djupt inkännande blick på människorna i södern bidrog till att lyfta deras umbäranden till en nationell angelägenhet under efterkrigstiden. Boken filmatiserades av Francesco Rosi 1979.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone