Jump to content

E-books / Plays


Cover for Medealand och andra pjäser
E-book

Medealand och andra pjäser

MEDEA: Jag kände inte till kärlekens kronologi. Början. Mitten. Slutet. Det obönhörliga. Hans blick som inte längre ser på mig. Jag kan inte leva utan den. Det är en sjukdom. Jag k ...


Cover for Marx i London och andra pjäser
E-book

Marx i London och andra pjäser

Från Marx möten med sina sentida »bastarder« till Wiesenthals förhör med Heydrich, Förintelsens arkitekt - nio pjäser som söker ett alternativ till den realistiska teatertraditione ...


Cover for Sveaborg
E-book

Sveaborg

Kollapsen på Sveaborg 1808 är en psykologisk gåta som handlar om isolering, kanske också om den isolering i större skala som är en del av den svenska identiteten. Hur beter sig män ...


Cover for Grekisk litteratur: Dramatik
E-book

Grekisk litteratur: Dramatik

Grekisk litteratur, Dramatik, innehåller pjäserna Agamemnon av Aischylos, Konung Oidipus av Sophokles, Medea och Cyklopen av Euripides samt Molnen av Aristohpanes.


Cover for Till Damaskus Ett drömspel
E-book

Till Damaskus Ett drömspel

Käre Gustaf af G. Nu måste jag besvära Dig med en fråga rörande pjesen Till Damaskus. Dagmarteatern antager stycket på villkor att det ej utkommer på Svenska eller Danska före Jul ...


Cover for Mäster Olof - Gustav Vasa
E-book

Mäster Olof - Gustav Vasa

Och min Mäster Olof! Jag ändrar ej detta citat "affälling"! Ty då vore jag sjelf en sådan. jag har med tanken på en möjlig triumf velat stryka ut detta ord hvar igenom stycket skul ...


Cover for Fadren, Fröken Julie
E-book

Fadren, Fröken Julie

Nu ska jag säga Er en sak, och det är att "Fadren" är det moderna sorgespelet, och derför högst märkvärdigt. Och detta derför att striden försiggår mellan själarne, "hjernornas Kam ...


Cover for Gengångare/Vildanden
E-book

Gengångare/Vildanden

Henrik Ibsen (1828–1906) är Norges främsta dramatiker. Hans dramer, där allvarliga och livsavgörande problem alltid ställs på sin spets, hör till de stora i världslitteraturen. I G ...